ОШ "СЛАВКО РОДИЋ" БАЧКИ ЈАРАК улица:Младена Стојановића бр.21 21234 тел/факс:021/847-438
e-mail:osslavkorodic@mts.rs
У овој школској години у образовно-васпитном раду биће ангажовано 31 наставник.
Разредна наства - распоред консултација родитеља са наставницима
 
Име наставника
дан
пре подне
после подне
 
  Биљана Грозданић, проф. раз.наставе четвртак после 5. часа после 5. часа  
  Нада Ивановић, проф. раз. наставе понедељак после 5. часа после 5. часа  
  Бранка Јапунџа, проф. раз. наставе уторак после 5. часа после 5. часа  
  Слађана Вејин, проф. раз. наст. понедељак 08:25 - 09:10 14:25 - 15:10  
  Љиљана Карановић, проф. раз. наст. среда 07:30 - 08:15 13:30 - 14:15  
  Јелена Вејин,проф. раз. наставе среда 08:25 - 09:10 14:25 - 15:10  
  Биљана Доброта, проф. раз. наставе петак 2. час 2. час  
  Оливера Радић, проф. раз. наставе среда 6. час 6. час  
  Ковиљка Мићановић , учитељица у продуженом боравку сваки дан после наставе после наставе  
  Далиборка Башић, проф. Енглеског језика понедељак 09:15 - 10:00 15:15 - 16:00  
  Недељка Забрдац, проф. Енглеског језика среда 09 - 09:45 14:00 - 14:45  
  Душан Русмир, вероучитељ уторак 1 час 1 час  
 
Предметна настава- распоред консултација родитеља са наставницима
 
Име наставника
дан
пре подне
после подне
 
  Јармила Валихора, проф.српског јез. понедељак 12:10 17:40  
  Радослав Граховац, проф. српског јез. среда 4. час 4. час  
  Тања Шипка, проф. историје уторак 2. час 2. час  
  Милица Попов, проф. руског јез. четвртак 2. час 2. час  
  Јелена Радић , професор физике уторак 4. час 4. час  
  Селма Пецић, наставник математике понедељак 6. час 6. час  
  Јасмина Козомора, наст. математике уторак 3. час 3.час  
  Нада Гвозденовић, проф. музичке културе, хор уторак 4. час 4. час  
  Зорица Маринковић, професор географије петак 3. час 3. час  
  Светлана Матовић, проф. ликовне културе среда 2. час 2. час  
  Милан Пантош, проф. физичког васпитања петак 3. час 3. час  
  Мирослав Анђелов, проф. физичког васпитања четвртак 4. час 4. час  
  Зоран Рогановић , проф. хемије четвртак 3. час 3. час  
  Павле Караћ , проф. техничког образовања среда 2. час 2. час  
  Слађана Марковић, проф. боиологије четвртак 3. час 3. час  
  Недељка Забрдац, проф. енглеског језика , библиотека уторак   13:00 - 13:45  
  Стевка Станчић, проф. информатике четвртак 4. час 4. час  
  Ивана Маћешић, наст. технике и технологије петак 2.час 2. час  
  Ана Фодора, проф. енглеског јез понедељак 5. час 5 час  
  Маја Грковић, проф. грађанског, СА медијска писменост уторак, среда   од 14:00  
  Душан Русмир, вероучитељ уторак 1 час 1 час  
           
  Стручни сарадник
       
  Стојанка Јаноши Зељковић, школски педагог

сваки дан

08:30 - 09:15

од 13:00 - 14:00  
  Руководећи кадар
       
  Јелена Тањга -директор сваки даном први час први час  
 

Административно финансијски кадрови

 

 

 

 

 

 
  1.Ана Матић, дипломирани правник- секретар школе сваки даном 12:00 до 13:00    
  2.Бранка Ардалић, дипл.економиста-шеф рачуноводства сваки дан 12:00 до 13:00    
  3. Љиљана Ардалић, административни радник уторак од 09:00 до 13:00    
           
  Техничко и помоћно особље        
  Милка Лаушев, сервирка        
  Милена Грубор, спремачица        
  Гордана Мачкић, спремачица        
  Драгана Карлаш, спремачица        
  Невенка Перић, спремачица        
  Гордана Грубор, спремачица        
  Даворка Граховац, спремачица        
  Сава Тепић, спремачица        
  Мирјана Кантар, спремачица        
  Горан Ћеран, радник        
  Милан Зец, радник обезбеђења        
     

ОШ "Славко Родић"

Објављивање и копирање информација и фотографија са сајта могуће је само уз писмену сагласност руководства школе.