ОШ "СЛАВКО РОДИЋ" БАЧКИ ЈАРАК улица:Младена Стојановића бр.21 21234 тел/факс:021/847-438
e-mail:osslavkorodic@mts.rs
У овој школској години у образовно-васпитном раду биће ангажовано 36 наставника.
Разредна наства - распоред консултација родитеља са наставницима
 
Име наставника
дан
пре подне
после подне
 
  Биљана Грозданић, проф. раз.наставе среда 3. час 3. час  
  Нада Ивановић, проф. раз. наставе сваки дан после часова  
  Бранка Јапунџа, проф. раз. наставе сваки дан после часова  
  Слађана Вејин, проф. раз. наст. понедељак 3. час 3. час  
  Оливера Радић, проф. раз. наст. сваки дан после часова  
  Љиљана Карановић,проф. раз. наставе понедељак 4. час 4. час  
  Гордана Вујиновић, проф. раз. наставе понедељак 3. час 3. час  
  Јелена Вејин, проф. раз. наставе петак 3. час 3. час  
  Сузана Грубиша, наст. раз. наст. понедељак 2. час 2. час  
  Светлана Калабић, дефектолог понедељак од 12:00 до 13:00  
  Ковиљка Мићановић , учитељица у продуженом боравку        
           
 
 
Предметна настава- распоред консултација родитеља са наставницима
 
Име наставника
дан
пре подне
после подне
 
  Јармила Валихора, проф.српског јез. понедељак 3. час 08:30-09:20 14:00-14:50  
  Радослав Граховац, проф. српског јез., библиотека среда 3. час 3. час  
  Јелена Тањга , проф. српског јез. понедељак 3. час 3. час  
  Тања Шипка, проф. историје петак 2. час 2. час  
  Милица Попов, проф. руског јез. четвртак 3. час 3. час  
  Мина Вуловић, проф.физике петак 3. час 3. час  
  Јелена Радић , професор физике понедељак 4. час 4. час  
  Селма Пецић, наставник математике понедељак 6. час 6. час  
  Нада Гвозденовић, проф. музичке културе, хор уторак 4. час 4. час  
  Зорица Маринковић, професор географије четвртак 2. час 2. час  
  Снежана Дивљаковић, проф. математике (Ивана Маћешић замена) среда 2. час 2.час  
  Светлана Матовић, проф. ликовне културе петак 4. час 4. час  
  Милан Пантош, проф. физичког васпитања среда 5. час 5. час  
  Далиборка Башић, проф. руског језика, енглески ј. средапетак 6. час 6. час  
  Мирослав Анђелов, проф. физичког васпитања понедељак 2. час 2. час  
  Зоран Рогановић , проф. хемије понедељак 5. час 5. час  
  Павле Караћ , проф. техничког образовања среда 4. час 4. час  
  Слађана Марковић, прпф. боиологије понедељак 3. час 3. час  
  Недељка Забрдац, проф. енглеског језика , библиотека уторак 3. час после наставе после наставе  
  Стевка Станчић, проф. информатике уторак 3. час 3. час  
  Душан Русмир, вероучитељ уторак 2.час    
  Ана Фодора, проф. енглеског јез среда 2. час 2 час  
           
  Стручни сарадник
Стојанка Јаноши Зељковић, школски педагог

сваки дан од 08:00 од 13:00  
           
  Руководећи кадар

Маја Грковић-директор
сваким даном први час први час  
           
 

Административно финансијски кадрови

1.Ана Матић, дипломирани правник- секретар школе
2.Бранка Ардалић, дипл.економиста-шеф рачуноводства

сваким даном од 08:00 до 13:30

 

 

 

 

 
  3. 3. Љиљана Ардалић, административни радник понедељак, среда, четвртак од 14:00 до 17:00    
           
  Техничко и помоћно особље        
  Милка Лаушев, сервирка        
  Милена Грубор, спремачица        
  Гордана Мачкић, спремачица        
  Славојка Милетић, сервирка и спремачица        
  Невенка Перић, спремачица        
  Гордана Грубор, спремачица        
  Даворка Граховац, спремачица        
  Сава Тепић, спремачица        
  Мирјана Кантар, спремачица        
  Владимир Пантош, радник        
  Милан Зец, радник обезбеђења        
     

ОШ "Славко Родић"

Објављивање и копирање информација и фотографија са сајта могуће је само уз писмену сагласност руководства школе.