ОШ "СЛАВКО РОДИЋ" БАЧКИ ЈАРАК улица:Младена Стојановића бр.21 21234 тел/факс:021/847-438
e-mail:osslavkorodic@mts.rs

Изабрани уџбеници за 3. и 7. разред, који ће се користити почев од школске 2020/2021. године Промењени уџбеници за 2. разред, који ће се користити почев од школске 2020/2021. године

списак

 
Уџбеници за други и шести разред - школска 2019/20. година - списак

ИЗБОР УЏБЕНИКA ЗА 2016/17.ШКОЛСКУ ГОДИНУ

 

ПРВИ РАЗРЕД , БИГЗ школство доо

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

1. Буквар 1

Аутори: Зорица Цветановић, Сузана Копривица, Даница Килибарда

2. Читанка 1

Аутори: Зорица Цветановић, Сузана Копривица, Даница Килибарда

3. Наставни листови уз буквар 1

Аутори: Зорица Цветановић, Сузана Копривица, Даница Килибарда

4. Наставни листови уз читанку 1

Аутори: Зорица Цветановић, Сузана Копривица, Даница Килибарда

 

МАТЕМАТИКА

1 .Математика 1, уџбеник (1. и 2. део)

Аутори: Мирјана Јовановић Лазић, Дијана Дрндаревић

2. Математика 1, радна свеска

Аутори: Мирјана Јовановић Лазић, Дијана Дрндаревић

 

СВЕТ ОКО НАС

1. Истражујемо свет око нас 1, уџбеник

Аутори: Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

The English Book doo

1. Happy House 1 -Уџбеник

Аутори: Stella Maidment, Lorena Roberts

2. Happy House 1 -Радна свеска

Aутори: Stella Maidment, Lorena Roberts

 

ДРУГИ РАЗРЕД, БИГЗ школство доо

СРПСКИ ЈЕЗИК

1. Читанка 2

Аутори: Миланка Јузбашић, Натали Тркуља

2. Латиница 2

Аутори: Неда Смоловић, Александра Ивезић

 

МАТЕМАТИКА

1. Математика 2, уџбеник (1. и 2. део)

Аутори: Мирјана Јовановић Лазић, Дијана Дрндаревић

2. Математика 2, радна свеска

Аутори: Мирјана Јовановић Лазић, Дијана Дрндаревић

 

СВЕТ ОКО НАС

1 .Истражујемо свет око нас 2, уџбеник

Аутори: Сања Благданић, Зорица Ковачевић и Славица Јовић

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

The English Book doo

1 .Happy House 2 -Уџбеник

Аутори: Stella Maidment, Lorena Roberts

2. Happy House 2 -Радна свеска

Аутори: Stella Maidment, Lorena Roberts

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД, БИГЗ школство доо

 

СРПСКИ ЈЕЗИK

1. Читанка 3

Аутори: Весна Шојић, Мира Касаповић

2. Српски језик 3, наставни листови

Аутори: Весна Шојић, Мира Касаповић, Ана Пејовић

 

МАТЕМАТИКА

1. Математика 3, уџбеник (1. и 2. део) Аутори:Мирјана Јовановић Лазић, Дијана Дрндаревић

2. Математика 3, радна свеска Аутори:Мирјана Јовановић Лазић, Дијана Дрндаревић

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

1. Природа и друштво 3, уџбеник

Аутори: Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славиц

2. Природа и друштво 3, радна свеска

Аутори: Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Александар Петровић

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

1. Распевано дете 1, уџбеник + ЦД

Аутори: Марија Гаљевић

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

The English Book doo

1. Brilliant 1 -Уџбеник

Аутори: Jeane Perret

2. Brilliant 1 -Радна свеска

Аутори: Jeane Perret

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД , БИГЗ школство доо

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

1. Читанка 4

Аутори: Мирјана Ј. Аранђеловић

2 .Српски језик 4, уџбеник

Аутори: Мирјана Ј. Аранђеловић

3. Српски језик 4, наставни листови

Аутори: Мирјана Ј. Аранђеловић, Миленија Петровић

 

МАТЕМАТИКА

1. Математика 4, уџбеник (1. и 2. део)

Аутори: Мирјана Максимовић

2. Математика 4, радна свеска

Аутори: Мирјана Максимовић

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

1. Природа и друштво 4, уџбеник

Аутори: Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Милутин Тадић,

2. Природа и друштво 4, радна свеска

Аутори: Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Милутин Тадић

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

1.Распевано дете 4, уџбеник + ЦД

Аутори: Марија Гаљевић, Мирјана Јовановић Лазић

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

The English Book doo

1 .Brilliant 2 -Уџбеник

Аутори: Jeane Perret

2. Brilliant 2 -Радна свеска

Аутори: Jeane Perret

 

ПЕТИ РАЗРЕД

Р б.

Предмет

Назив уџбеника

Издавач

Аутори

1

СРПСКИ ЈЕЗИК

1.„Чаролија речи“-читанка

2.“ Граматика 5“

3.“Српски језик 5“, радна свеска

КЛЕТТ

 

2

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Уџбеник

Едука

 

3

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Уџбеник

Нови Логос

 

4

ИСТОРИЈА

1.Уџбеник

Завод

 

5

ГЕОГРАФИЈА

1.Уџбеник

2. Географски атлас

Нови логос

 

6

МАТЕМАТИКА

ЗБИРКА

КЛЕТТ

 

7

БИОЛОГИЈА

Уџбеник

Бигз

 

8

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Уџбеник

Завод

 

9

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1.Уџбеник

2. Радни лист

Нови Логос

 

10

РУСКИ ЈЕЗИК

1.Уџбеник

2. Радни лист

Дата Статус

 

11

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Уџбеник

Завод

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

Рб.

Предмет

Назив уџбеника

Издавач

Аутори

1

СРПСКИ ЈЕЗИК

 1. „Маштарија речи“-читанка

2.“ Граматика 5“

3.“Српски језик“, радна свеска

КЛЕТТ

 

2

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Уџбеник

Едука

 

3

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Уџбеник

Нови Логос

 

4

ИСТОРИЈА

Уџбеник

Завод

 

5

ГЕОГРАФИЈА

1.Уџбеник

2. Европа-вежбанка са немим картама

Завод

 

6

МАТЕМАТИКА

ЗБИРКА

КЛЕТТ

 

7

БИОЛОГИЈА

Уџбеник

Бигз

 

8

ФИЗИКА

1.Уџбеник

Нови Логос

 

9

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Уџбеник

Завод

 

10

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1.Уџбеник

2. Радни лист

Нови Логос

 

11

РУСКИ ЈЕЗИК

1.Уџбеник

2. Радни лист

Дата Статус

 

12

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Уџбеник

Завод

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД

Рб .

Предмет

Назив уџбеника

Издавач

Аутори

  1

СРПСКИ ЈЕЗИК

1.„Ризница речи“-читанка

2.“ Граматика 7“

3.Радна свеска

КЛЕТТ

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Уџбеник

Едука

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Уџбеник

Нови Логос

 

ИСТОРИЈА

Уџбеник

Бигз

 

ГЕОГРАФИЈА

Уџбеник

Завод

 

ФИЗИКА

1.Уџбеник

Нови Логос

 

МАТЕМАТИКА

ЗБИРКА

КЛЕТТ

 

БИОЛОГИЈА

Уџбеник

Завод

Бригита Петров

ХЕМИЈА

1.Уџбеник

2.Лабораторијске вежбе са задацима

Герундијум

 

10 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Уџбеник

Завод

 

11 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1.Уџбеник 2.Радни лист

Нови Логос

 

12 

РУСКИ ЈЕЗИК

1.Уџбеник 2.Радни лист

Дата Статус

 

13 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Уџбеник

Завод

 

 

ОСМИ РАЗРЕД

Рб.

Предмет

Назив уџбеника/радне свеске

Издавач

Аутори

1

СРПСКИ ЈЕЗИК

1.„Речи мудрости“-читанка

2.“ Граматика 8“

3. „Српски језик 8“ радна свеска

КЛЕТТ

 

2

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Уџбеник

Едука

 

3

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Уџбеник

Нови Логос

 

4

ИСТОРИЈА

Уџбеник

Завод

 

5

ГЕОГРАФИЈА

Уџбеник

Нови Логос

 

6

МАТЕМАТИКА

ЗБИРКА

КЛЕТТ

 

7

ХЕМИЈА

1.Уџбеник

2.Лабораторијске вежбе са задацима

Герундијум

 

8

БИОЛОГИЈА

Уџбеник

Бигз

 

9

ФИЗИКА

1.Уџбеник

Нови Логос

 

10

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Уџбеник

Завод

 

11

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1.Уџбеник 2.Радни лист

Нови Логос

 

12

РУСКИ ЈЕЗИК

1.Уџбеник (7.р.)

2.Радни лист (7р.)

Дата Статус

 

13

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Уџбеник

Завод

 

 
 

ОШ "Славко Родић"

Објављивање и копирање информација и фотографија са сајта могуће је само уз писмену сагласност руководства школе.