ОШ "СЛАВКО РОДИЋ" БАЧКИ ЈАРАК улица:Младена Стојановића бр.21 21234 тел/факс:021/847-438
e-mail:osslavkorodic@mts.rs
     

Општи акти :

Статут школе преузми
Пословник о раду Школског одбора преузми

Правилник о организацији и систематизацији послова у основној школи - погледај

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2018 - 2022 ГОДИНА - преузми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОШ "Славко Родић"

Објављивање и копирање информација и фотографија са сајта могуће је само уз писмену сагласност руководства школе.