ОШ "СЛАВКО РОДИЋ" БАЧКИ ЈАРАК улица:Младена Стојановића бр.21 21234 тел/факс:021/847-438
e-mail:osslavkorodic@mts.rs
Школа у Бачком Јарку основана је 1787. као четвороразредна. Првобитна школска зграда је изграђена 1852. и у њој се настава одвијала пуних 112 год.
У току 1. и 2. светског рата школа је такође радила као четвороразредна. После ослобођења 1944/45. наставила је рад као Државна школа са четири разреда и није имала свој печат.Од 1945/46. до 1949/50. ради са печатом и под називом Народна основна школа.1947. отворена је Прогимназија са два одељења, а 1948. и Индустријско-занатска школа.
Као осмогодишња школа почела са радом 10.11.1951. и имала је 12 одељења, а постојао је и домачићки течај. Име "Славко Родић" добила је 11.05.1959. по народном хероју родом из Дрвара, матичног места колониста који су населили Бачки Јарак након Другог светског рата.11. мај се од те године слави као Дан школе. Нова школска зграда изградјена је 1964/65. и у употреби је све до данас.
Славко Родић је рођен 11.05.1918.године. После грађанске школе, у Београду је 1939.године завршио Средњу техничку школу, а затим радио као геометар у Вршцу.Када је КП Југославије 1941.године позвала народ на борбу против окупатора, Родић се налазио у центру краишког устанка, у Дрвару и активно учествовао у припремању оружане борбе за слободу.Од борца, десетара, командира партизанског одреда израстао је у искусног и способног команданта армије. У току 1941. и 1942.године, Родић је био командант Бихаћког и Петровачког батаљона, Петог краишког партизанског одреда, заменик команданта Оперативног штаба за босанску крајину и командант Пете краишке дивизије НОВЈ. Под његовом командом Пета дивизија је однела велике победе у четвртој офанзиви. Она је зауставила напредовање непријатеља према ослобођеној територији из Санског Моста. Тиме је његова дивизија допринела разбијању непријатељских планова. У мају 1943.године Славко Родић је наименован за команданта Другог (касније Петог) босанског корпуса чије су јединице исписале својом борбом веома значајне странице историје НОР-а.Корпус је учествовао у борбама за коначно ослобођење земље.После ослобађања земље вршио је одговорне дужности у ЈНА. Завршио је Вишу војну школу "Ворослов" у Советском Савезу.
На оснивачком конгресу Комунистичке партије Босне и Херцеговине изабран је за члана Централног комитета. Био је посланик Народне скупштине Босне и Херцеговине и члан савезног одбора Народне армије. За народног хероја проглашен је 14.децембра 1949.године.
Славни ратник је умро 29.04.1949.године на дужности помоћника генералштаба ЈНА.
 

ОШ "Славко Родић"

Објављивање и копирање информација и фотографија са сајта могуће је само уз писмену сагласност руководства школе.